ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

บริษัท ดีกรีพลัส จำกัด มีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีกรีพลัสได้รับ โดยดีกรีพลัสจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือนนับถัดจากปีที่สิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่าน หรือในกรณีที่เราได้ขอความยินยอมจากท่านเราจะหยุดใช้ข้อมูลเมื่อท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ์ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของดีกรีพลัสได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านล่าง โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้ดีกรีพลัสเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

หากท่านเชื่อว่าดีกรีพลัสไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาที่ดีกรีพลัส โดยส่งอีเมลมาที่ support@degree.plus หรือส่งจดหมายมายัง บริษัท ดีกรีพลัส จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@learn.co.th

การใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว