องค์ความรู้แห่งโลกอนาคต

จากคณาจารย์ชั้นนำของประเทศ

เรียนออนไลน์ ที่ไม่ใช่แค่ดูวิดีโอ

ที่ Degree Plus เราเชื่อว่าการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันต้อง มีทั้งความเข้มข้นทางวิชาการ (Academic Rigor) และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้ตกผลึกเป็นทักษะในการทำงาน (Job-Relevant Skills) ทำให้ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบด้วยความร่วมมืออย่าง ใกล้ชิดระหว่างคณาจารย์จาก สถาบันการศึกษาชั้นนำกับ Degree Plus พร้อมคำแนะนำจากภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายให้องค์ความรู้และทักษะจากหลักสูตรนำไปใช้ในงานได้ทันที

หลักสูตรแนะนำ

New

Decentralized Finance and Blockchain

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร 8 สัปดาห์ ที่จะได้เข้าใจ DeFi และ Blockchain ในการแก้ปัญหาระบบการเงิน

Assoc. Prof. Kanis Saengchote, Ph.D.
รศ. ดร.คณิสร์ แสงโชติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Computer Vision for Manufacturing with Python

นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก [คอร์สต่อเนื่อง]
รศ. ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Close Soon

Digital Economy: Platforms, A.I., and Beyond

เศรษฐกิจดิจิทัลและเทรนด์ที่ธุรกิจยุคใหม่ต้องรู้
Asst. Prof. Voraprapa Nakavachara, Ph.D.
ผศ. ดร.วรประภา นาควัชระ
คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Supply Chain Analytics

บล็อกเชนและระบบการเงิน
แบบไร้ตัวกลาง
Assoc. Prof. Kanis Saengchote, Ph.D.
ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
สถาบันการขนส่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Digital Business Laws

นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก [คอร์สต่อเนื่อง]
Assoc. Prof. Kanis Saengchote, Ph.D.
ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Technopreneurship Essentials

เร่งรัดเริ่มต้นความเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
Ronnakorn Vaiyavuth, Ph.D.
ดร.รณกร ไวยวุฒิ
สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำไมต้อง
degree plus
สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จากสถาบันชั้นนำที่มากประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ
ได้ประยุกต์ใช้ให้เกิดทักษะ
เนื้อหาและแบบฝึกหัดถูกออกแบบให้การเรียนเป็นแบบ Active Learning เอื้อให้ผู้เรียนตกผลึกความรู้ได้ง่าย
ร่วมสังคมแห่งการเรียนรู้
การเปิดหลักสูตรเป็นรุ่น ทำให้การเรียนเข้มข้น ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมสอนและเพื่อนร่วมหลักสูตร
จบหลักสูตรได้รับ

รับประกาศนียบัตร

เมื่อผู้เรียนผ่านหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเจ้าของหลักสูตร โดยในหลายหลักสูตรยังสามารถสะสมหน่วยกิตได้อีกด้วย
degree plus example certificate
เพราะบางทีที่การเรียนในมหาลัย อาจก้าวตามไม่ทันแต่เรายังสามารถก้าวให้ทันโลกยุคใหม่ด้วยการเรียน อย่างรู้ลึก รู้จริง และตรงจุด
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล
รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ
คำถามที่พบบ่อย

สมัครติดตามข้อมูลหลักสูตร

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ hello@degree.plus
หรือติอต่อโดยตรงได้ที่
info@degree.plus